Waarom wordt toestemming gevraagd voor het plaatsen van cookies?

Sinds de zogenaamde 'cookiewet' in werking is getreden, een aanpassing van de Telecommunicatiewet. Deze wet geeft iedere website de verplichting de bezoeker te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor.

  • dinsdag, 09 april 2013